SIMOGEAR 西门子减速电机的功率范围为 0.09 kW 至 55 kW

新型 SIMOGEAR 西门子减速电机的功率范围为 0.09 kW 至 55 kW。采用同轴式、平行轴式以及同轴式斜齿轮减速机,这种电机可取得 1,850 Nm 的减速机转矩,并且以后还会提供其它型号与规格。 SIMOGEAR 电机符合当前标准,因此它与许多其它减速电机产品通用。SIMOGEAR减速电机,是模块化组合,主要有4种类型:同轴式、平行轴式、斜齿-蜗轮蜗杆式、伞齿轮式齿轮马达。额定扭矩至20000Nm。直连的电机可以安装各种选件:制动器、编码器、强冷风扇等。箱体为灰口铸铁,同等机座的扭矩比对手高10-20%,速比大,三级减速可达约400,轴径可选范围大。一般常用于,输送线、起重行业的行走机构、搅拌、泵等,啤酒、饮料、包装、塑料、化工、起重等行业。

分类: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 标签: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

新型 SIMOGEAR 减速电机的功率范围为 0.09 kW 至 55 kW。采用同轴式、平行轴式以及同轴式斜齿轮减速机,这种电机可取得 1,850 Nm 的减速机转矩,并且以后还会提供其它型号与规格。 SIMOGEAR 电机符合当前标准,因此它与许多其它减速电机供应商的产品通用。SIMOGEAR减速电机,是模块化组合,主要有4种类型:同轴式、平行轴式、斜齿-蜗轮蜗杆式、伞齿轮式齿轮马达。额定扭矩大至20000Nm。直连的电机可以安装各种选件:制动器、编码器、强冷风扇等。箱体为灰口铸铁,同等机座的扭矩比对手高10-20%,速比大,三级减速可达约400,轴径可选范围大。
一般常用于,输送线、起重行业的行走机构、搅拌、泵等,啤酒、饮料、包装、塑料、化工、起重等行业。
西门子减速机的优势
西门子SIMOGEAR减速电机具有卓越的能效性能。例如:其二级斜齿轮-伞齿轮式齿轮箱尤其适合传送带应用,效率大于96%,速比可达i=60。二级同轴式和平行轴式齿轮箱也同样出色,效率也达到96%以上。SIMOGEAR的电机采用的是插入式小齿轮,相比传统套入式小齿轮,齿轮箱的级可获得更大速比。因此,在很多情况下,对于相同的速比,采用二级传动的SIMOGEAR齿轮箱的效率会更高,而采用三级传动的其它公司的齿轮箱效率会较低。
运行成本
由于采用插入式小齿轮设计,减少了浸油功率损失,确保了SIMOGEAR减速电机具有的能效性能。理想的组合。SIMOGEAR减速电机与具有能量回馈功能的SINAMICSG120D变频器配套使用。这样可显著节省宝贵的能源,进而降低客户的运行成本。维护时间间隔更长,正常运行时间更久,也同样可降低客户运行成本。
噪音低
SIMOGEAR减速电机的运行安静。由于采用了插入式小齿轮设计,齿轮箱级的圆周速率很小,从而大幅降低了噪音水平。另外,还标配有减噪风扇罩。而对于配有制动器的电机,还可选择将制动器密封,从而进一步减少噪音。
环保废弃处置
从初的生产直到终废弃处置,在整个产品生命周期中,西门子都可确保高度的环保性。多达90%的零部件都可回收利用。
同轴式斜齿轮减速电机

D.109-LEN132SJ4E、Z.109-LEN132SJ4E、D.89-LEN132SJ4E、Z.89-LEN132SJ4E、Z.79-LEN132SJ4E、Z.69-LEN132SJ4E、Z.59-LEN132SJ4E、Z.49-LEN132SJ4E、E.149-LEN132SJ4E、E.129-LEN132SJ4E、E.109-LEN132SJ4E、E.109-LEN132SJ4E、E.89-LEN132SJ4E、E.69-LEN132SJ4E、E.49-LEN132SJ4E、D.189-Z69-LEN132ML4E、D.189-LEN132ML4E、D.169-Z69-LEN132ML4E、D.169-LEN132ML4E、D.149-LEN132ML4E、D.129-LEN132ML4E、Z.129-LEN132ML4E、D.109-LEN132ML4E、Z.109-LEN132ML4E、Z.89-LEN132ML4E、Z.79-LEN132ML4E、Z.79-LEN132ML4E、Z.69-LEN132ML4E、Z.59-LEN132ML4E、Z.49-LEN132ML4E、E.149-LEN132ML4E、E.129-LEN132ML4E、E.109-LEN132ML4E、E.89-LEN132ML4E、E.69-LEN132ML4E、E.49-LEN132ML4E、D.189-Z69-LEN132MS4E、D.189-LEN132MS4E、D.169-LEN132MS4E、D.149-LEN132MS4E、Z.149-LEN132MS4E、D.129-LEN132MS4E、Z.129-LEN132MS4E、D.109-LEN132MS4E、Z.109-LEN132MS4E、Z.89-LEN132MS4E、Z.89-LEN132MS4E、Z.79-LEN132MS4E、Z.69-LEN132MS4E、Z.59-LEN132MS4E、Z.49-LEN132MS4E、E.149-LEN132MS4E、E.129-LEN132MS4E、E.109-LEN132MS4E、
斜齿-蜗轮蜗杆式电机

C.89-D39-LAN63MD4、C.89-Z39-LAN63MD4、C.69-Z19-LAN63MD4、C.49-Z19-LAN63MD4、C.49-LAN63MF6、C.39-Z19-LAN63MD4、C.39-LAN63MF6、C.39-LAN63MD4、C.29-Z19-LAN63MD4、C.29-LAN63MF6、C.29-LAN63MD4、C.89-Z39-LAN63ME4、C.69-Z19-LAN63ME4、C.69-Z19-LAN63ME4、C.49-Z19-LAN63ME4、C.49-LAN63MG6、C.39-Z19-LAN63ME4、C.39-LAN63MG6、C.39-LAN63ME4、C.29-LAN63ME4、C.29-LAN63ME4、C.89-Z39-LAN63MF4、C.69-Z19-LAN63MF4、C.69-LAN71MG6、C.49-Z19-LAN63MF4、C.49-Z19-LAN63MF4、C.49-LAN71MG6、C.49-LAN63MF4、C.39-Z19-LAN63MF4、C.39-LAN63MF4、C.29-LAN63MF4、C.29-LAN63MF4、C.89-Z39-LAN71MG4、C.69-Z19-LAN71MG4、C.69-LAN71MH6、C.69-LAN71MG4、C.49-Z19-LAN71MG4、C.49-LAN71MH6、C.49-LAN71MG4、C.49-LAN71MG4、C.39-LAN71MG4、C.29-LAN71MG4、C.89-Z39-LAN71MH4、C.89-Z39-LAN71MH4、C.69-Z19-LAN71MH4、C.69-LAN71MH4、C.49-LAN71MH4、C.39-LAN71MH4、C.29-LAN71MH4、C.29-LAN71MH4、C.89-Z39-LEN80MD4E、C.89-LEN80MK6E、C.89-LEN80MD4E、C.69-LEN80MD4E、C.69-LEN80MD4E、C.49-LEN80MD4E、C.39-LEN80MD4E、C.29-LEN80MD4E、C.29-LEN80MD4E、C.89-Z39-LEN80MH4E、C.89-LEN90SH6E、C.89-LEN80MH4E、C.69-LEN80MH4E、C.49-LEN80MH4E、C.49-LEN80MH4E、C.39-LEN80MH4E、C.29-LEN80MH4E、C.89-LEN90SH4E、C.89-LEN90SH4E、C.69-LEN90SH4E、C.49-LEN90SH4E、C.49-LEN90SH4E、C.39-LEN90SH4E、C.29-LEN90SH4E、C.89-LEN90LJ4E、C.89-LEN90LJ4E、C.69-LEN90LJ4E、C.49-LEN90LJ4E、C.39-LEN90LJ4E、C.29-LEN90LJ4E、C.89-LEN100LH4E、C.69-LEN100LH4E、C.49-LEN100LH4E、C.39-LEN100LH4E、C.39-LEN100LH4E、C.89-LEN100LN4E、C.69-LEN100LN4E、C.49-LEN100LN4E、C.49-LEN100LN4E、C.39-LEN100LN4E、C.89-LEN112MH4E、C.69-LEN112MH4E、C.69-LEN112MH4E、C.49-LEN112MH4E、C.39-LEN112MH4E、C.89-LEN132SJ4E、C.69-LEN132SJ4E、C.89-LEN132ML4E、C.69-LEN132ML4E、C.89-LEN132MS4E、C.69-LEN132MS4E
平行轴式减速电机

FZ.109-LEN200LN4E、FZ.129-LEN200LN4E、FZ.129-LEN200LN4E、FZ.149-LEN200LN4E、FD.149-LEN200LN4E、FZ.169-LEN200LN4E、FD.169-LEN200LN4E、FZ.189-LEN200LN4E、FD.189-LEN200LN4E、FD.189-LEN200LN4E、FZ.89-LEN180LL4E、FZ.109-LEN180LL4E、FZ.129-LEN180LL4E、FZ.129-LEN180LL4E、FZ.149-LEN180LL4E、FD.149-LEN180LL4E、FZ.169-LEN180LL4E、FD.169-LEN180LL4E、FD.189-LEN180LL4E、FD.189-LEN180LL4E、FZ.89-LEN180MM4E、FZ.109-LEN180MM4E、FZ.129-LEN180MM4E、FZ.129-LEN180MM4E、FZ.149-LEN180MM4E、FD.149-LEN180MM4E、FD.169-LEN180MM4E、FD.189-LEN180MM4E、FZ.79-LEN160LH4E、FZ.89-LEN160LH4E、FZ.109-LEN160LH4E、FZ.109-LEN160LH4E、FZ.129-LEN160LH4E、FD.129-LEN160LH4E、FZ.149-LEN160LH4E、FD.149-LEN160LH4E、FD.149-LEN160LH4E、FD.169-LEN160LH4E、FD.189-LEN160LH4E、FZ.79-LEN160MJ4E、FZ.89-LEN160MJ4E、FZ.89-LEN160MJ4E、FZ.109-LEN160MJ4E、FZ.129-LEN160MJ4E、FZ.129-LEN160MJ4E、FD.129-LEN160MJ4E、FZ.149-LEN160MJ4E、FD.149-LEN160MJ4E、FD.169-LEN160MJ4E、FD.189-LEN160MJ4E、FD.189-LEN160MJ4E、FZ.49-LEN132MS4E、FZ.69-LEN132MS4E、FZ.79-LEN132MS4E、FZ.89-LEN132MS4E、FZ.89-LEN132MS4E、FZ.109-LEN132MS4E、FD.109-LEN132MS4E、FZ.129-LEN132MS4E、
伞齿轮式减速电机

K.149-D49-LAN63MD4、K.129-Z39-LAN63MD4、K.109-D39-LAN63MD4、K.109-Z39-LAN63MD4、K.89-Z39-LAN63MD4、K.79-Z19-LAN63MD4、K.69-Z19-LAN63MD4、K.49-Z19-LAN63MD4、K.39-Z19-LAN63MD4、K.39-LAN63MF6、B.29-LAN63MF6、B.29-LAN63MD4、B.29-LAN63MD4、B.19-LAN63MF6、B.19-LAN63MD4、K.169-D49-LAN63ME4、K.149-D49-LAN63ME4、K.129-Z39-LAN63ME4、K.109-Z39-LAN63ME4、K.89-Z39-LAN63ME4、K.79-Z19-LAN63ME4、K.69-Z19-LAN63ME4、K.49-Z19-LAN63ME4、K.49-LAN63MG6、K.39-Z19-LAN63ME4、K.39-LAN63MG6、K.39-LAN63ME4、B.29-LAN63MG6、B.29-LAN63ME4、B.19-LAN63MG6、B.19-LAN63ME4、B.19-LAN63ME4、K.189-D69-LAN63MF4、K.169-D49-LAN63MF4、K.169-Z49-LAN63MF4、K.149-D49-LAN63MF4、K.149-Z49-LAN63MF4、K.129-Z39-LAN63MF4、K.109-Z39-LAN63MF4、K.89-Z39-LAN63MF4、K.79-Z19-LAN63MF4、K.79-LAN71MG6、K.69-Z19-LAN63MF4、K.69-LAN71MG6、K.49-Z19-LAN63MF4、K.49-LAN71MG6、K.49-LAN63MF4、

电机减速机

SIMOGEAR 西门子减速电机