GTR MOTOR 日精 G3K18N550-CN01TCCTN

日精减速机( NISSEI /GTR)减速机已取得3C认证的型号, NISSEI 集团公司成立于 1942 年,是知名的中小型减速机制造商之一, NISSEI 日精减速机 GTR 减速电机功率从 6W-2.2KW 内拥有了14万种机型供客户选择, 产品具有体积小巧 ,安装灵活 , 高效 , 节能 , 低噪音 , 长寿命及保奍方便等特点 . 广泛应用包装机械 , 塑料机械 , 传送机械 ,电子装配等工业领域。
产品分为: 齿轮减速机 ,齿轮转向器,伺服电机用减速器,伺服电机用小型高精度减速器,平行轴-行星型
齿轮减速机 类型有: 平行轴,直交轴,中空轴,中实轴等 (15-2.2KW ) 速比1-1800,
齿轮转向器 : 输出轴直径4 ~ 40mm , 减速比1/1 ~ 1/2
伺服电机用减速机: 电机功率/100W ~ 2000W, 减速比1/5 ~1/240 特点: 高精度低间隙规格

分类: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 标签: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

G3K18N550-CN01TCCTN,G3K18N525-CN02TCCTN,G3K18N550-CN01TCCTB4,G3K18N550-CN01TCCTB2,G3K18N525-CN02TCCTB4,G3K18N525-CN02TCCTB2,G3K22N60200-CN01TCCTN,G3K22N30100-CN02TCCTN,G3K22N525-CN04TCCTN,G3K22N60200-CN01TCCTB4,G3K22N60200-CN01TCCTB2,G3K22N30100-CN02TCCTB4,G3K22N30100-CN02TCCTB2,G3K22N525-CN04TCCTB4,G3K22N525-CN04TCCTB2,G3K28N300450-CN01TCCTN,G3K28N100200-CN02TCCTN,G3K28N30100-CN04TCCTN,G3K28N525-CN08TCCTN,G3K28N300450-CN01TCCTB4,G3K28N300450-CN01TCCTB2,G3K28N100200-CN02TCCTB4,G3K28N100200-CN02TCCTB2,G3K28N30100-CN04TCCTB4,G3K28N30100-CN04TCCTB2,G3K28N525-CN08TCCTB4,G3K28N525-CN08TCCTB2,G3K32N60012X-CN01TCCTN,G3K32N300450-CN02TCCTN,G3K32N100200-CN04TCCTN,G3K32N30100-CN08TCCTN,G3K32N525-CN15TCETN,G3K18S550-CW01TCCEV4,G3K18S550-CW01TCCEV2,G3K18S525-CW02TCCEV4,G3K18S525-CW02TCCEV2,G3K22S60200-CW01TCCEN,G3K22S30100-CW02TCCEN,G3K22S525-CW04TCCEN,G3K22S60200-CW01TCCEV4,G3K22S60200-CW01TCCEV2,G3K22S30100-CW02TCCEV4,G3K22S30100-CW02TCCEV2,G3K22S525-CW04TCCEV4,G3K22S525-CW04TCCEV2,G3K28S300450-CW01TCCEN,G3K28S100200-CW02TCCEN,G3K28S30100-CW04TCCEN,G3K28S525-CW08TCCEN,G3K28S300450-CW01TCCEV4,G3K28S300450-CW01TCCEV2,G3K28S100200-CW02TCCEV4,G3K28S100200-CW02TCCEV2,G3K28S30100-CW04TCCEV4,G3K28S30100-CW04TCCEV2,G3K28S525-CW08TCCEV4,G3K28S525-CW08TCCEV2,G3K32S60012X-CW01TCCEN,G3K32S300450-CW02TCCEN,G3K32S100200-CW04TCCEN,G3K32S30100-CW08TCCEN,G3K32S525-CW15TCEEN,G3K32S60012X-CW01TCCEV4,G3K32S60012X-CW01TCCEV2,G3K32S300450-CW02TCCEV4,G3K32S300450-CW02TCCEV2,G3K32S100200-CW04TCCEV4,G3K32S100200-CW04TCCEV2,G3K32S30100-CW08TCCEV4,G3K32S30100-CW08TCCEV2

电机减速机

GTR MOTOR