ICAR意大利电容工厂现货THY-D3X-1-260原装进口

意大利Icar公司是一家主要从事电容器及其零配件、插头、电缆等生产制造商。
作为在欧洲享有盛誉电容器制造商,拥有50多年经验,多年来一直致力于高品质电容器开发和生产。 ICAR生产和销售用于照明和电机电容器、高低压校正设备、特种电容器和滤波器等。
主要产品:
滤波电容、半导体缓冲吸收电容、普通电容、电能储存电容、过压保护电容
LNK主要用于直流信号连接、处理和滤波
THY系列是开关管和晶闸管专用电容器
MKV、MKP系列用于交直流电力电子设备
BIOFURN系列用于中频电力电子设备
SP25系列用于医疗设备
SB 25, KB 25, IL 1, IL 45. 灯具电容器。
产品型号:
ICAR MLR 25 L 4010 2563/I-A
ICAR MLR 25 L 4015 2563/I-A
ICAR MLR 25 L 4020 2563/I-A
ICAR MLR 25 L 4025 3063/I-A
ICAR MLR 25 L 4030 3063/I-A
ICAR MLR 25 L 4040 3063/I-A
ICAR MLR 25 L 4050 3083/I-A
ICAR MLR 25 L 4060 3083/I-A
ICAR MLR 25 L 4070 3583/I-A
ICAR MLR 25 L 4080 3583/I-A
ICAR MLR 25 L 40100 3583/I-A
ICAR MLR 25 L 40120 35103/I-A
ICAR MLR 25 L 40140 35103/I-A
ICAR MLR 25 L 40160 40103/I-A
ICAR MLR 25 L 40180 40103/I-A
ICAR MLR 25 L 40200 40103/I-A
ICAR MLR 25 L 40250 45128/I-A
ICAR MLR 25 L 40300 45128/I-A
ICAR MLR 25 L 40350 55128/I-A
ICAR MLR 25 L 40400 55128/I-A
ICAR MLR 25 L 40500 55128/I-A
ICAR MLR 25 L 40600 55128/I-A
ICAR MLR 25 L 40700 60138/I-A
ICAR MLR 25 L 40800 60138/I-A
ICAR WB 40 10/A
ICAR WB 40 10/B
ICAR WB 40 15/A
ICAR WB 40 15/B
ICAR WB 40 20/A
ICAR WB 40 20/B
ICAR WB 40 25/A
ICAR WB 40 25/B
ICAR WB 40 30/A
ICAR WB 40 30/b
ICAR WB 40 40/A
ICAR WB 40 40/B
ICAR WB 40 50/B
ICAR WB 40 60/B
ICAR WB 40 80/A
ICAR WB 40 100/A

主要应用包括:
-用于工业驱动设备、牵引设备或不间断电源 (UPS) 电路侧 (DC) 或输出侧 (AC) 滤波
-半导体缓冲吸收电路
-激光设备
-无线电和电视信号发射器
-音响设备
-医疗器材
– 电气设备过电压保护
-感应加热和温度处理设备
-dc滤波电容器,Icar系列LNK-ac滤波电容器,Icar系列LNF–MSR-半导体缓冲吸收电容器,Icar系列THY–MSR—电力电子通用电容器,Icar系列MSR–电能存储电容器, Icar系列SP 25 ME–NIF过压保护电容器
–其他应用-感应加热电容器。
特征:
ICAR MLR25电容器标有CE认证,符合EN60252标准。他们拥有 VDE 认证和/或 UL 认证。 ICAR MLR25 系列包括种类繁多电机运行电容器,适用于各种应用(例如:异步电机、水泵、压缩机、风扇、家用电器…)
替代兼容性:
意大利ICAR主要生产电容器,可以应用于很多领域,工厂、生活、公司、医药、教育等,所以可以替代产品很多。如comar、epcos、uwt等。

传感器等电子产品

ICAR意大利电容

error: Content is protected !!